پوشیه حجاب مادرم فاطمه-س

این وبلاگ در راستای حفظ و گسترش فرهنگ حجاب فاطمی ایجاد شده است


:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 15:41 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه چهاردهم شهریور 1393ساعت 2:3 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 17:29 توسط کنیز فاطمه|

 


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه یکم شهریور 1393ساعت 16:22 توسط کنیز فاطمه|

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 1.jpg
 

Study the Daleels, the verses of the Holy Quran, the Hadith and the traditions that back up your view about Niqab, then you can share them with others

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 2.jpg

Make yourself familiar with the numerous benefits of Niqab and the disadvantages of not veiling.

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 3.jpg
 

Understand the hardships that might arise from wearing Niqab.

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 4.jpg
 

Discuss your decision with someone else, such as your parents or best friend

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 5.jpg

Practice wearing Niqab in your home or other private places. You may find it difficult to breathe or see in Niqab when you first start wearing it.

Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 6.jpg
 
Start wearing Niqab, make Dua and ask Allah to help you wearing it.
 
Wear Niqab in a Non Muslim Country Step 7.jpg
 
Wearing the Niqab will clearly identify you as a Muslimah. Be prepared to
answer questions about your choice to wear it - use it to help draw others to Islam.

پینوشت: هرکس داوطلبه ترجمش کنه استقبال میکنیم متن ترجمهو بدید زیرش میذارم

:ادامه مطلب:
نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 14:46 توسط کنیز فاطمه|

«قِناع»

در صدر اسلام یکی از پوشش های مرسوم، پوششی به نام «قِناع» بوده که صورت را می پوشانده است و با توجّه به آنچه در برخی از روایات اسلامی و گزارشات تاریخی آمده است، حضرت فاطمه(س) نیز در مقابل نامحرمان از این پوشش استفاده می کرده اند. در کتب لغت از قناع «ما یُستَرُ به الوجهُ» یعنی آنچه که صورت با آن پوشیده می شود، تعبیر شده است.همچنین زنان از خمار(مقنعه) و جلباب(پوشش که سر تا پا را می پوشاند)،استفاده می کردند.

:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 19:25 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393ساعت 10:22 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 10:21 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 16:53 توسط کنیز فاطمه|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 14:10 توسط کنیز فاطمه|